Anglistik
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich
Rauschert, Petra

Dr. Petra Rauschert

Akademische Oberrätin am Lehrstuhl Prof. Dr. Christiane Lütge

Kontakt

Department für Anglistik und Amerikanistik
Schellingstraße 3 (RG)
80799 München

Raum: 426 VG
Telefon: +49 (0)89 2180-1402

Sprechstunde:
Sommersemester 2020
Do 11-12 Uhr, Anmeldung per E-mail.

Full profile available on the Chair of TEFL website